08

Mar 2013

Edisi 84/2013

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 84/2013 Artikel :– Penguraian Ilmu-ilmu Keagamaan dari 10 Macam Subtansi – Imam Al-Ghazali– Dalil-Dalil Atas Adanya Karamah Pada Para Wali dan Alasan Orang Yang Mengatakan  Hal itu Hanya Untuk Para Nabi – Syekh Abu Nashir As-Sarraj– Metode Tariqat Umum dan Khusus – Syekh Abul Hasan asy-Syadzily– Hutan Yang Bersatu – M. Rahim Bawa Muhaiyadeen– Menyembuhkan Nafsu- Syekh Abdul Wahab Asy-Sya’rani– Menjaga Diri Dari Kekasaran Qolbu- Al-Harits

31

Jan 2013

Edisi 83/2013

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 83/2012 Artikel :– Makna Ayat-ayat & karamah – Syekh Abu Nashir As-Sarraj– Dunia – Syekh Abul Hasan asy-Syadzily– Ikan Yang Keningnya Bercahaya – M. Rahim Bawa Muhaiyadeen– Memahami Agama Kunci Dari Thoriqot – Syekh Abdul Wahab Asy-Sya’rani– Antara rasa Aman dan Kealpaan – Al-Harits Al-Muhasibi– Samudera Al-Quran – Imam Al-Ghazali– Thariqot Khalwatiyah Pengajian :Kecintaan Sang Wali – Syeikh Abdul Qadir Al-Jilany Al-Hikam : Kadang Tidak meminta

10

Dec 2012

Edisi 82/2012

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 82/2012 Artikel :– Kekuatan Wajd & Gejolaknya- Syekh Abu Nashir As-Sarraj– Rahasia Ikhlas – Syekh Abul Hasan asy-Syadzily– Sungguh Sakitnya Dicuci – M. Rahim Bawa Muhaiyadeen– Bagaimana Cara Memilih Seorang Guru – Syekh Abdul Wahab Asy-Sya’rani– Mencemaskan hari Perhitungan – Al-Harits Al-Muhasibi– Burung Merak Raja Dibawah Ranjang – Syihabuddin Yahya As-Suhrawardi Pengajian :Allah Mencintaimu Bukan Untuk DiriNYA – Syeikh Abdul Qadir Al-Jilany Al-Hikam :Rahasia Anugrah –

12

Nov 2012

Edisi 81/2012

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 81/2012 Artikel :– Tawajud Guru Sufi – Syekh Abu Nashir As-Sarraj– Urusan Allah – Syekh Abul Hasan asy-Syadzily– Dialog Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Ath-Thaillah– Waspada Terhadap Diri – Syekh Abdul Wahab Asy-Sya’rani– Biografi KH. Abdullah – Gusmus– Dialog Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Ath-Thaillah– Mengenal Diri Mengenal Allah– Undangan Allah Pengajian :Berlari Menuju Allah – Syeikh Abdul Qadir Al-Jilany Al-Hikam :Makna & Hakikat do’a – Syeikh Ibnu

07

Sep 2012

Edisi 80/2012

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 80/2012 – Taubat– Khauf– Zuhud– Sabar– Syukur– Ikhlas & Jujur– Tawakal – Cinta– Ridho– Mengingat Kematian

02

Jul 2012

Edisi 79/2012

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 79/2012 Artikel :– Biografi Sang Sufi Agung – Dzunnun Al-Misry– Antara Ubad dan Zuhad – Syekh Abul Hasan asy-Syadzily– Misteri Jendela Qalbu – Ibn ‘Abbad Ar-Rundy Pengajian :Jaga Hati Dari Kemunafikan – Syeikh Abdul Qadir Al-Jilany Al-Hikam :Makna & Hakikat do’a – Syeikh Ibnu Athoillah as-Sakandary Hadist : Munajat Sufi – Syeikh Ahmad ar-Rifa’y

05

Apr 2012

Edisi 78/2012

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 78/2012 Artikel :– “Si Linggis” Dari Desa Cidahu – Syaikh Akbar Abdul Fatah– Sikap Benar Terhadap Urusan Allah – Syekh Abul Hasan asy-Syadzily– Biografi dan Surat-Surat Ibn ‘Abbad – Ibn ‘Abbad Ar-Rundy Pengajian :Dzikir Yang Menghapus Dosa-dosamu – Syeikh Abdul Qadir Al-Jilany Al-Hikam :Etika Berdo’a – Syeikh Ibnu Athoillah as-Sakandary Hadist : Sabar – Syeikh Ahmad ar-Rifa’y  

13

Feb 2012

Edisi 77/2012

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 77/2012 Artikel :– Sang Pemandu Perdamaian – Syaikh Sidi Muhammad Sa’i– Muraqabah (Fokus pada allah) – Syekh Abul Hasan asy-Syadzily– Feminisme Yang sufistik – Prof. Dr. Musdah Mulia Pengajian :Makanan Sufi Adalah Dzikrullah – Syeikh Abdul Qadir Al-Jilany Al-Hikam :Memahami Hijab dan Sifat DEkatnya – Syeikh Ibnu Athoillah as-Sakandary Hadist : Oh, Tuhan Segala Puji BagiMu – Syeikh Ahmad ar-Rifa’y

23

Jan 2012

Edisi 76/2012

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 76/2012 Artikel :– Mengenal sifat Lahiriah Batiniah – Al-Hakim Al-Tirmidzi– Jihad Melawan Syetan – Syekh Abul Hasan asy-Syadzily– Kebutuhan Zaman Yang Mendesak Pada Tasawuf – Zaid Bin Abdurrahman Pengajian : Jangan Jual Agama Dengan Penguasa – Syeikh Abdul Qadir Al-Jilany Al-Hikam :Ma’rifat, Fana’ dan Cinta – Syeikh Ibnu Athoillah as-Sakandary Hadist : Bila allah Mencintai Hamba – Syeikh Ahmad ar-Rifa’y  

18

Oct 2011

Edisi 75/2011

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 75/2011 Artikel :– Intropeksi diri – Imam al-Ghozali– Kemuliaan – Syekh Abul Hasan asy-Syadzily– Menyempurnakan Urusan orang Lain – Syaidina Ali KWH Pengajian : Jangan Penuhi Hati Dengan Dunia – Syeikh Abdul Qadir Al-Jilany Al-Hikam :Jalan Ketaqwaan – Syeikh Ibnu Athoillah as-Sakandary Hadist : Maqom Orang Menangis – Syeikh Ahmad ar-Rifa’y