Jalan Yang Lurus Itu……“Tunjukkanlah kami kejalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat”Maksudnya tetapkanlah kami ke jalan hidayah, dan tempatkanlah kami dalam istiqamah dijalan kesatuan (wahdah).

“Hanya kepada-Mu kami menyembah”“Dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan”Ayat pertama merupakan ayat “pertemuan antara Allah dengan hamba-Nya”.

“Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam”“Yang Maha Pengasih Lagi Maha Pemurah”“Yang menjadi Raja di hari agama”“Alhamd” (Puji) baik secara aktual maupun verbal adalah bentuk