22

Apr 2013

Edisi 85/2013

MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 85/2013

Artikel :
– Penguraian Ilmu Dari Alqu’an – Imam Al-Ghazali
– Orang-Orang Yang Mendapatkan Karamah – Syekh Abu Nashir As-Sarraj
– Mahabbah – Syekh Abul Hasan asy-Syadzily
– Ujian Seorang Murid- Syekh Abdul Wahab Asy-Sya’rani
– Mewaspadai Yang Luput Setelah Pemberian- Al-Harits Al-Muhasibi
– Prinsip Dasar Sufi
– Mutiara-Mutiara Cinta
– Jalur Spiritual Untuk Deklarasi Cinta, Koeksistensi dan Perdamaian

Pengajian :
Hijrah dari Ke-aku-an – Syeikh Abdul Qadir Al-Jilany

Al-Hikam : Interaksi Ubidyah dan Rububiyah- Syeikh Ibnu Athoillah as-Sakandary

Your email address will not be published. Required fields are marked *