On 01 June 2009

Al-Baqarah Ayat 30

Khilafah Sufistik“Dan ingatlah Tuhamu berfirman kepada para malaikat,” Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi.” Mereka berkata,” Apakah Engkau…
On 01 June 2009

Al-Baqarah Ayat 31-33

Makhluk Unggulan Spiritual“Dan Allah mengajari Adam semua nama-nama, kemudian Allah mengemukakannya kepada malaikat, lalu berfirman, “Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda-benda itu…
On 01 June 2009

Al-Baqarah Ayat 34-35

Iblis Terjebak dalam Formalisme“Dan ketika Kami katakan kepada para Malaikat, “Sujudlah kepada Adam!” Maka mereka pun bersujud, kecuali Iblis. Ia…
On 01 June 2009

Al-Baqarah Ayat 36-39

Bersalahkah Nabi Adam AS ?“Lalu keduanya digelincirkan oleh syetan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfiman,…
On 01 June 2009

Al-Baqarah Ayat 40-41

Peringatan-peringatan Ruhani dan Hijab Akidah“Wahai Bani Israil, ingatlah kalian akan nikmat-Ku, yang telah Aku berikan kepada kamu, dan tepatilah janjimu…
On 01 June 2009

Al-Baqarah Ayat 63-64

Pelajaran Degradasi Spiritual dari Bani IsrailDimaksud perjanjian adalah janji yang lalu maupun yang akan datang, yang ada dalam Taurat, atau…
Page 2 of 2