On 02 June 2009

Al-Fatihah Ayat 1-3

"Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam""Yang Maha Pengasih Lagi Maha Pemurah""Yang menjadi Raja di hari agama""Alhamd" (Puji) baik…
On 02 June 2009

Al-Fatihah Ayat 4-5

"Hanya kepada-Mu kami menyembah""Dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan"Ayat pertama merupakan ayat “pertemuan antara Allah dengan hamba-Nya”.
On 31 May 2009

Al-Fatihah Ayat 6-7

Jalan Yang Lurus Itu......"Tunjukkanlah kami kejalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat"Maksudnya tetapkanlah kami ke jalan hidayah,…