TIPUAN PALSU Aku melihat tipu muslihat dunia,tatkala ia bertenggerdi atas kepala-kepala manusia,dan membincangkan manusia-manusia yang terkena tipunya.
Ilahi, Akulah fakir dalam kecukupankuBagaimana aku tidak fakir dalam kefakiraku?Ilahi, Akulah si bodoh dalam pengetahuanku
On 25 January 2011

Ana Al-Haqq, Al-Hallaj

Aku adalah Dia yang kucinta danDia yang kucinta adalah akuKami adalah dua jiwa yang bertempat dalam satu tubuh.Jika engkau lihat…
On 08 December 2014

Mutiara Tiga Kata

Ibnu Hajar Al-AsalanyRasul saw. bersabda:Jika di pagi butaSeseorang telah mengadu pada manusia
On 27 January 2011

Mutiara Tiga Kata (Bag 3)

Ibnu Hajaar Al-'AsqlanUtsman r.a. turut bicara:Engkau benar wahai Umar
On 27 January 2011

Mutiara Empat Kata

Rasul saw. pernah bersabda kepada Abu Dzar al-Ghifari:Abu Dzar,Benahilah bahtera,Sebab samudera hidup teramat dalam airnyaSiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya
On 27 January 2011

Mutiara Lima Kata

Rasulullah saw. bersabda:Orang yang memandang rendah lima Manusia ia merugi akan lima hal memandang rendah Ulama, rugi tentang agamamemandang rendah…
On 27 January 2011

Puisi Sufi as-Sanai

As Sanai (Abul-Majd ibn Adam Sanai Majdud Ghaznavi) dikenal sebagai sastrawan sufi masyhur. Ia peletak tema cinta dalam sufisme. Maulana…
jikalau diibaratsebiji kelapa kulit dan isi tiada serupaJanganlah kita bersalah sapa tetapi beza tiadalah berapasebiji kelapaibarat sama
Yarosulalloh salammun’alaik…Yaarofi’asaaniwaddaaroji…
Page 2 of 5