Syekh Abu Nashr as-Sarraj —rahimahullah— berkata: Suatu hari aku mendengar Ibnu Salim
Saya katakan, apakah Anda berpandangan mengenai Ayat Kursi, bukan sebagai ayat
Takhally, Tahally dan Tajally, adalah tiga proses penempuhan para Sufi yang hendak menuju kepada Allah Swt. Takhally, yang bermakna sebagai…
Asy-Sya’rani Di antara adab seorang murid hendaknya selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan…
On 18 December 2014

Qalbu Mukmin dan Keikhlasan

Asy-Syadzili Rasulullah saw, bersabda: “Cahaya dari Cahaya Allah yang dititipkan pada hambaNya yang beriman, dengan Cahaya itu hati terputus dari…
Menurut Al-Qur’an, “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati dan menggunakan pendengarannya, sedang dia…
On 09 January 2015

Malu Kepada Allah

Al-Harits Al-Muhasibi WAHAI jiwa (an-nafs)! Berdoalah, dan merasa malu kepada-Nya, karena engkau terlalu lama tidak memiliki rasa malu kepada-Nya. CELAKALAH…
Al-Ghazali Perlu Anda ketahui, manakala dalam diri Anda dikehendaki rindu bertemu Allah, dan berhasrat untuk mengetahui keagunganNya; suatu kerinduan dan…
On 02 February 2015

Kisah Menarik Asy-Syibli

Syekh Abu Nashr as-Sarraj —rahimahullah— berkata: Aku pernah mendengar Abu Abdillah bin Jabar berkata: Aku pernah mendatangi asy-Syibli di musim…
Oleh: Lily L. HakimSepertiga malam terakhir, mobil kami bergerak menusuk pagi.