Sayyidina Ali K.WLisan orang mukmin bermula dari belakang hatinya, sedangkan hati orang munafik bemula dari belakang lisannya. Tidaklah lurus iman…
KESEHATANSayyidina Ali K.WTidak ada penyakit yang lebih menguruskan dari pada kurang akal.
On 27 June 2009

Ambisi Gila Tahta

Imam Al-Ghazali Allah swt. berfirman: “Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan…
On 27 January 2011

Budi Pekerti Yang Baik

Sayyidina Ali K.W1. Budi pekerti yang mulia ada sepuluh: dermawan, malu, jujur, menyampaikan amanat, rendah hati (tawadhu), cemburu, berani, santun,…
On 27 January 2011

Zuhud

Zuhud seluruhnya terdapat di antara dua kalimat dari ayat Alqur’an. Allah SWT berfirman: supaya kamu tidak berduka atas apa yang…
Imam 'Ali a.s. pernah ditanya tentang firman Allah Ta'ala: Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik (QS 16:97),…
Sayyidina Ali K.W Kemuliaan adalah dengan akal dan adab, bukan dengan asal-usul dan keturunan. Tidak ada kemuliaan bersama adab yang…
On 13 November 2009

Sabar

Sayyidina Ali K.W Sabar adalah kunci kesenangan. Sabar adalah benteng dari kefakiran.
Kedermawanan adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan kebakhilan adalah pengasingan. Kedermawanan lebih baik daripada hubungan kekerabatan.
On 03 March 2010

Mengekang Nafsu

Perangilah hawa nafsu kalian, sebagaimana kalian memerangi musuh-musuh kalian
Page 2 of 4