Edisi 76/2012

Majalah Cahaya Sufi edisi 72MAJALAH CAHAYA SUFI Edisi 76/2012

Artikel :
- Mengenal sifat Lahiriah Batiniah - Al-Hakim Al-Tirmidzi
-
Jihad Melawan Syetan - Syekh Abul Hasan asy-Syadzily
- Kebutuhan Zaman Yang Mendesak Pada Tasawuf - Zaid Bin Abdurrahman

Pengajian :
Jangan Jual Agama Dengan Penguasa - Syeikh Abdul Qadir Al-Jilany

Al-Hikam :
Ma'rifat, Fana' dan Cinta - Syeikh Ibnu Athoillah as-Sakandary

Hadist : Bila allah Mencintai Hamba - Syeikh Ahmad ar-Rifa’y

 

Read 2046 times Last modified on Tuesday, 10 March 2015 10:36